แผนการตลาด มินเนอร์รี่ ( มินเนอรี่ ) : Minery Marketing Plan 

หน้าหลัก สมาชิก มินเนอร์รี่ ผู้บริหารขั้นต้น ผู้บริหารระดับ สตาร์ ผู้บริหารเกียรติยศระดับ คราวน์ สมัครสมาชิก สินค้า มินเนอร์รี่
 

          มินเนอร์รี่ ใช้ระบบขายตรงหลายระดับชั้น ซึ่งเป็นระบบการตลาดที่ดีที่สุดในปัจจุบัน โดยมินเนอร์รี่ ได้กำหนดขึ้นตอนในการดำเนินธุรกิจ ไว้อย่างชัดเจน และให้ผลตอบแทนสูงสุด โดยสมาชิกจะมีรายได้ทั้ง จากการขายสินค้า และรายได้จากค่าคอมมิชชั่น จากสมาชิกในเครือข่ายสายลึก ตลอดจนผลตอบแทนในรูปอื่นๆ อันได้แก่ โบนัสประจำตำแหน่ง โบนัสยอดขาย การท่องเที่ยว การฝึกอบรม 

        นอกจากนี้สมาชิกยังจะได้รับความคุ้มครองจากแผนประกันชีวิต และค่ารักษาพยาบาล ในกรณีอุบัติเหตุอย่างครบถ้วน เพื่อให้สมาชิกและทีมงาน มุ่งไปสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว มินเนอร์รี่  ขอนำเสนอโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ ในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารองค์กร ด้วยหลักสูตร ต่อเนื่องโดยวิทยากรมืออาชีพจากศูนย์พัฒนาบุคลากรที่ได้จัดตั้งขึ้น 

         ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจขายตรงประสบความสำเร็จอย่างสูงในเวลาที่รวดเร็ว นั้นคือ การขยายตัวขององค์กรเคือ เครือข่ายในทีม ดั้งนั้นการเข้าร่วมธุรกิจในวันนนี้ นอกจากจะได้ให้ท่านได้รับโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต ฐานะและรายได้ของตัวท่านเองแล้ว ท่านยังจะมีโอกาสสนับสนุนให้ผู้อื่นได้รับความสำเร็จด้วยเช่นเดียวกัน 

แผนการตลาด มินเนอร์รี่ ( มินเนอรี่ ) : Minery Marketing Plan

Thailand Province - Provine Of Thailand - www.thailandprovince.comCar Use Gas-Gas-NGV CNG LPG Hydrogen Fuel Cell Vehicle-www.carusegas.com


ADD URL | SUBMIT | SPEED TEST | START MAKE MONEY ONLINE TODAY

www.speedtest.th.la | www.SpeedTestToday.com | www.SubmitAddURL.com | www.proxy.th.la | www.whois.th.la
| www.PublicCompanyLimited.com | www.thailandcoltd.com | www.a380video.com | www.minery.org
| www.ThaiMinery.com | www.MineryProduct.com | www.MineryMarketingPlan.com | www.MakeMoneyStation.com
| www.tanglad.com | www.TH.LA | www.CarUseGas.com | www.ProvinceThailand.com | www.PublicHot.com | www.HowtoGate.com
| www.IpbxVoipSolution.com | www.ThailandProvince.com | BANGKOK MOTOR SHOW THAILAND | www.KeywordsTrend.com |
www.wifiwimaxvoip.com | www.wimaxvoipcard.com | www.setgprs.com | www.toysrusthailand.com | www.hispeedproxy.com |
www.UploadDownloadMoviePictureMP3MP4WmvImageVideoMusicSoftware.com | www.DomainHostingDedicateColocation.com |
www.นาโน.com | www.แคมฟรอก.com | www.GatewayManagementSystem.com |
www.minery.us | www.minery.info | www.minery.biz | www.minery.asia | www.minery.ws | www.mineryshop.com | www.MineryCenterPoint.com | www.minery.co.uk | www.minery.in.th | www.minerythailand.com | www.thailandminery.com | USTAR - www.ustar.in.th |


www.handcleansergel.com | www.handcleanergel.com | www.handcleansinggel.com | www.waterlesshandcleanergel.com | www.waterlessgel.com | www.gelwaterless.com |